EN      RU
Головна > Новости

Новости


ТОВ НТП «Екор» презентує на EIA 2018 систему прогнозування залишкового ресурсу обладнання

Основний вид діяльності ТОВ НТП «Екор» — повний цикл створення систем контролю технологічних процесів — від розробки, монтажу, програмування і налагодження до введення в експлуатацію та подальшого обслуговування систем. При безпосередній участі фахівців підприємства системи контролю і регулювання технологічних процесів впроваджені і в даний час успішно експлуатуються на підприємствах не тільки України, але й країн далекого і ближнього зарубіжжя, включаючи країни Європейського Союзу.СИСТЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ОБЛАДНАННЯ

Термін служби обладнання в більшості випадків пов`язаний з його корозійними руйнуваннями. Пропонована система призначена для контролю корозійної агресивності середовища і корозії устаткування і визначення залишкового ресурсу устаткування і дати його заміни / ремонту.В роботі системи використовуються методи контролю: за потенціалом обладнання, лінійним поляризаційним опором, електричним опором.Система являє собою комплект датчиків з трансмітерами і контролерами та робоче місце оператора. Датчики дозволяють виконувати вимірювання в різних середовищах в широкому діапазоні температур і тисків.Система дозволяє отримувати в режимі онлайн інформацію про корозійний стан обладнання, агресивність середовища і швидкість корозії.На підставі отриманої інформації система виконує дозування інгібіторів корозії і визначає залишковий ресурс обладнання та дату його заміни / ремонту.Точність контролю швидкості корозії забезпечується використанням атестованих засобів вимірювання.04.04.2018